melding van auteursrechtschendingen

Bundie auteursrecht aap

Als je van mening bent dat je auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op Bundie.nl is geplaatst, kun je een melding van een auteursrechtschending indienen. Deze verzoeken mogen alleen worden ingediend door de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen.

De snelste en gemakkelijkste manier om Bundie op de hoogte te stellen van een vermeende auteursrechtschending, is via ons webformulier. Vermeld als onderwerp het artikel ID en kopregel.